Suche nach Fachgebiet

 1. OPULL - Opening Universities for Lifelong Learning

  Remdisch, S., Yndigegn, C., Kosunen, T., Newbould, D. & Beiten, S.

  01.09.0931.07.13

  Gefördert durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Programm "Bildungsforschung"

  M500050

  Projekt: Forschung

 2. Co²CA - Conditions and Consequences of Classroom Asessment

  Bürgermeister, A., Kampa, M., Rakoczy, K., Harks, B., Besser, M., Klieme, E., Blum, W. & Leiss, D.

  01.01.0931.12.11

  Projekt: Forschung

 3. Entwicklung eines niveaustufenbezogenen, phasenübergreifenden Berufsfähigkeitsprofils für angehende Lehrkräfte

  Seifert, A., Israel, G., Eilerts, K., Watson, C., Bentler, A., Berning, H., Bredt, C., Buhl, H. M., Düsing, E., Günnewig, K. & Trattwal, H.

  01.01.0931.12.12

  Projekt: Forschung