Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki, 2541-7746

Fachzeitschrift: Zeitschrift