Mechanics of Materials, 0167-6636

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. Zeitschriftenaufsätze › Forschung › begutachtet
  2. A directional modification of the Levkovitch-Svendsen cross-hardening model based on the stress deviator

    Soyarslan, C., Klusemann, B. & Bargmann, S., 07.2015, in : Mechanics of Materials. 86, S. 21-30 10 S., 2391.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet