Öko-Controlling als ökonomisch- ökologisches Führungsinstrument

Research output: Journal contributionsJournal articlesTransfer