International Journal of Simulation Modelling, 1726-4529

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 2021
  2. Erschienen

    EFFECT OF RADIAL CLEARANCE ON BALL BEARING'S DYNAMICS USING A 2-DOF MODEL

    Ambrozkiewicz, B., Litak, G., Georgiadis, A., Syta, A., Meier, N. & Gassner, A., 01.09.2021, in : International Journal of Simulation Modelling. 20, 3, S. 513-524 12 S.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet