Waldartenliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands

Research output: Contributions to collected editions/worksContributions to collected editions/anthologiesResearchpeer-review

Authors

 • Jörg Ewald
 • Wolf-Ulrich Kriebitzsch
 • Thilo Heinken
 • Wolfgang Schmidt
 • Clemens Abs
 • Erwin Bergmeier
 • Jürgen Brand
 • Heike Clumsee
 • Maik Denner
 • Martin Diekmann
 • Hartmut Dierschke
 • Luise Ebrecht
 • Hermann Ellenberg
 • Anton Fischer
 • Andreas Golisch
 • Annette Kolb
 • Wolfgang Lippert
 • Cord Peppler-Lisbach
 • Hans-Gerd Michiels
 • Rainer Mast
 • Anton Mayer
 • Hans-Helmut Poppendieck
 • Albert Reif
 • Wolfgang Riedel
 • Peter A. Schmidt
 • Rudolf Schubert
 • Walter Seidling
 • Almut Spangenberg
 • Michael Storch
 • Gerhardt Stöcker
 • Gerritt Stohr
 • Hjalmar Thiel
 • Rüdiger Urban
 • Alfred Wagner
 • Ingrid Wagner
 • Martin Weckesser
 • Monika Wulf
 • Dietmar Zacharias
 • Stefan Zerbe
Original languageGerman
Title of host publicationWaldartlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands
EditorsMarcus Schmidt, Wolf-Ulrich Kriebitzsch, Jörg Ewald
Number of pages22
Volume299
PublisherBundesamt für Naturschutz
Publication date2011
Pages53-74
ISBN (Print)978-3-89624-034-7
Publication statusPublished - 2011