Média(technika)történeti episztemológia

Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet

Authors

A cikk a médiatudományok jelenlegi állapotának kritikai vizsgálatát kívánjanyújtani. Amellett érvel, hogy meg kell haladnunk friedrich Kittler munkásságát, vala-mint megfogalmazza az olyan kortárs digitális technológiák feltárásának igényét, minta hálózati számítógépes rendszerek és a fejlett felhasználói interfészek, amelyek a kitt-leri gondolkodás vakfoltjai.
Titel in ÜbersetzungMedien(technik)historische Epistemologie
OriginalspracheUngarisch
ZeitschriftPartitura
Jahrgang9
Ausgabenummer1
Seiten (von - bis)37-42
Anzahl der Seiten6
ISSN1336-7307
DOIs
PublikationsstatusErschienen - 2014