Journal of Social Entrepreneurship, 1942-0676

Zeitschrift

  1. 2013
  2. Erschienen

    Social Entrepreneurship and Broader Theories: Shedding New Light on the “Bigger Picture”

    Zeyen, A., Beckmann, M., Mueller, S., Dees, J. G., Khanin, D., Krueger, N., Murphy, P. J., Santos, F., Scarlata, M., Walske, J. & Zacharakis, A. 2013 in : Journal of Social Entrepreneurship. 4, 1, S. 88-107 20 S.

    Publikationen: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätze