Journal of Enterprising Communities, ‎1750-6204

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 2020
  2. Erschienen

    Functional domains of business incubators for refugee entrepreneurs

    Harima, A., Freudenberg, J. & Halberstadt, J., 10.12.2020, in: Journal of Enterprising Communities. 14, 5, S. 687-711 25 S.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet