Journals

Browse by research area or use the search fields below to find specific journals.

Browse by journal name

3121 - 3126 out of 3,126Page size: 10
Sort by: Title
 1. Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya

  ISSNs: 1997-308X

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2412-8767

  Izdatel'stvo Kalvis

  Journal

 2. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya

  ISSNs: 0579-2991

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2500-3070

  Ivanovo State University of Chemistry and Technology

  Scopus rating (2021): CiteScore 0.8 SJR 0.214 SNIP 0.5

  Journal

 3. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti

  ISSNs: 0021-3497

  Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii

  Scopus rating (2021): CiteScore 0.3 SJR 0.128 SNIP 0.157

  Journal

 4. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya

  ISSNs: 0368-0797

  Moskovskii Gosudarstvennyi Institut Stali i Splavov

  Scopus rating (2021): CiteScore 1 SJR 0.369 SNIP 0.621

  Journal

 5. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya Dinamika

  ISSNs: 0869-6632

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2542-1905

  Saratov State University

  Scopus rating (2021): CiteScore 1.3 SJR 0.284 SNIP 0.51

  Indexed in DOAJ

  Journal

 6. Izvestiya Wysshikh Uchebnykh Zawedeniy, Yadernaya Energetika

  ISSNs: 0204-3327

  Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, National Research Nuclear University MEPhI

  Scopus rating (2021): CiteScore 0.5 SJR 0.271 SNIP 0.494

  Journal

Previous 1...309 310 311 312 313 Next