Niko Pepe Engfer

Kontakt

Niko Pepe Engfer

  1. 2022
  2. Erschienen

    Educational participation of young refugees in the context of digitized settings

    Kutscher, N., Hüttmann, J., Fujii, M. S., Engfer, N. P. & Friedrichs-Liesenkötter, H., 12.03.2022, in: Information Communication and Society. 25, 4, S. 570-586 17 S.

    Publikation: Beiträge in ZeitschriftenZeitschriftenaufsätzeForschungbegutachtet