Vysokomolekularnye Soedineniya. Ser.A Ser.B Ser.C - Kratkie Soobshcheniya, 1023-3091

Fachzeitschrift: Zeitschrift