Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta - Upravlenie, Vychislitel'naya Tekhnika i Informatika, 1998-8605

Fachzeitschrift: Zeitschrift