Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Prikladnaya Matematika, Informatika, Protsessy Upravleniya, 1811-9905

Fachzeitschrift: Zeitschrift