Izvestiya Wysshikh Uchebnykh Zawedeniy, Yadernaya Energetika, ‎0204-3327

Fachzeitschrift: Zeitschrift