Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya Dinamika, ‎0869-6632

Fachzeitschrift: Zeitschrift