Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya, ‎0368-0797

Fachzeitschrift: Zeitschrift