Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti, ‎0021-3497

Fachzeitschrift: Zeitschrift