Journals

Browse by research area or use the search fields below to find specific journals.

Browse by journal name

3251 - 3258 out of 3,258Page size: 10
Sort by: Title
 1. Izvestiya RAN. Seriya Literatury i Yazyka

  ISSNs: 1605-7880

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2413-7715

  Russian Academy of Sciences

  Journal

 2. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya

  ISSNs: 2587-5566

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2658-6975

  Russian Academy of Sciences

  Scopus rating (2022): CiteScore 1.3 SJR 0.305 SNIP 0.676

  Journal

 3. Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya

  ISSNs: 1997-308X

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2412-8767

  Izdatel'stvo Kalvis

  Scopus rating (2022): CiteScore 0.3 SJR 0.113 SNIP 0.095

  Journal

 4. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya

  ISSNs: 0579-2991

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2500-3070

  Ivanovo State University of Chemistry and Technology

  Scopus rating (2022): CiteScore 1.2 SJR 0.246 SNIP 0.645

  Journal

 5. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti

  ISSNs: 0021-3497

  Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii

  Scopus rating (2022): CiteScore 0.3 SJR 0.194 SNIP 0.173

  Journal

 6. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya

  ISSNs: 0368-0797

  Moskovskii Gosudarstvennyi Institut Stali i Splavov

  Scopus rating (2022): CiteScore 1 SJR 0.293 SNIP 0.701

  Journal

 7. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya Dinamika

  ISSNs: 0869-6632

  Additional searchable ISSN (Electronic): 2542-1905

  Saratov State University

  Scopus rating (2022): CiteScore 1.2 SJR 0.242 SNIP 0.336

  Indexed in DOAJ

  Journal

 8. Izvestiya Wysshikh Uchebnykh Zawedeniy, Yadernaya Energetika

  ISSNs: 0204-3327

  Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, National Research Nuclear University MEPhI

  Scopus rating (2022): CiteScore 0.6 SJR 0.235 SNIP 0.446

  Journal

Previous 1...322 323 324 325 326 Next